AIBA EUBC MTS COSR

Clubul Sportiv “Lacatus”

Detalii
Adresa:Str. Fantanica, nr.18, sector 2  
Localitate: Bucuresti
Judet: Bucuresti
Cod postal: ................
Telefon : ................
Fax : ................
Mobil:................
E-mail: ................
Web: ___
Categorie: Structura sportiva de drept privat
C.I.S. nr. : 0001227
Nr. Identificare din Registrul Sportiv: B/A2/00265/2001
Registrul special nr. : 516
Data eliberare C.I.S. : 12.12.2001
Eliberat de: ANST
Aviz de constituire nr. : 354 din 04.12.2001
Autorizatie de functionare nr.: 354 din 04.12.2001
Persoana de contact : Lacatus Adrian^ SUS ^